Moderatoren
Prof. dr. C. Blockeel & Prof. dr. M. De Brucker

Geschiedenis van de geassisteerde voortplanting in België
Prof. dr. Em. A. Van Steirteghem, Fertiliteitsexpert

Geassisteerde voortplanting in België
Prof. dr. H. Tournaye, diensthoofd Fertiliteit UZ Brussel

Invriezen van eicellen: feiten en dilemma’s
Prof. dr. M. De Vos, Fertiliteit UZ Brussel

Draagmoederschap in Europa
Prof. dr. P. De Sutter, Europarlementslid GROEN

Debat met de 4 sprekers